SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

oturum aç Şimdi Katıl!
Ürün adı Sektör 08-06 08-07 Değişiklik
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3,100.00 3,166.67 2.15%
Gaz Enerji 5,532.67 5,546.00 0.24%
Asfalt Enerji 2,550.00 2,552.50 0.10%
Dizel yakıt Enerji 4,944.83 4,948.17 0.07%
Kok Enerji 1,660.00 1,660.00 0.00%
Metanol Enerji 1,632.50 1,632.50 0.00%
Akaryakıt Enerji 3,712.50 3,712.50 0.00%
Kok kömürü Enerji 1,353.33 1,353.33 0.00%
MTBE Enerji 3,783.33 3,783.33 0.00%
Buhar kömürü Enerji 567.00 565.75 -0.22%
DME Enerji 2,253.33 2,243.33 -0.44%
Ürün adı Sektör 08-03 08-07 Değişiklik
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3,116.67 3,166.67 1.60%
Gaz Enerji 5,475.67 5,546.00 1.28%
Asfalt Enerji 2,525.00 2,552.50 1.09%
Dizel yakıt Enerji 4,900.50 4,948.17 0.97%
MTBE Enerji 3,766.67 3,783.33 0.44%
Kok Enerji 1,660.00 1,660.00 0.00%
Kok kömürü Enerji 1,353.33 1,353.33 0.00%
Metanol Enerji 1,640.00 1,632.50 -0.46%
Buhar kömürü Enerji 573.00 565.75 -1.27%
Akaryakıt Enerji 3,762.50 3,712.50 -1.33%
DME Enerji 2,283.33 2,243.33 -1.75%
Ürün adı Sektör 07-01 07-31 Değişiklik
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 2,760.00 3,116.67 12.92%
Gaz Enerji 4,975.50 5,465.67 9.85%
DME Enerji 2,193.33 2,366.67 7.90%
Asfalt Enerji 2,350.00 2,512.50 6.91%
Dizel yakıt Enerji 4,762.33 4,883.83 2.55%
Akaryakıt Enerji 3,700.00 3,762.50 1.69%
Metanol Enerji 1,625.00 1,640.00 0.92%
Buhar kömürü Enerji 571.50 573.00 0.26%
Kok kömürü Enerji 1,356.67 1,353.33 -0.25%
MTBE Enerji 3,883.33 3,700.00 -4.72%
Kok Enerji 1,813.33 1,660.00 -8.46%