SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 09-18 09-19 Değişiklik
Asfalt Enerji 3870.60 3919.93 1.27%
Akaryakıt Enerji 5590.00 5622.86 0.59%
Metanol Enerji 3223.75 3230.00 0.19%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 5000.62 5005.62 0.10%
Dizel yakıt Enerji 8067.06 8072.35 0.07%
Gaz Enerji 9297.69 9301.54 0.04%
Kok Enerji 2472.50 2472.50 0.00%
Kok kömürü Enerji 1564.17 1564.17 0.00%
DME Enerji 5013.75 5005.00 -0.17%
MTBE Enerji 6835.00 6822.50 -0.18%
Buhar kömürü Enerji 632.00 629.00 -0.47%
Ürün adı Sektör 09-10 09-14 Değişiklik
Akaryakıt Enerji 5364.29 5564.29 3.73%
DME Enerji 4793.75 4967.50 3.62%
Asfalt Enerji 3727.93 3823.87 2.57%
Dizel yakıt Enerji 7850.00 7990.59 1.79%
Gaz Enerji 9026.92 9186.92 1.77%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4921.25 4983.75 1.27%
Buhar kömürü Enerji 629.00 635.00 0.95%
MTBE Enerji 6190.00 6231.67 0.67%
Metanol Enerji 3217.50 3232.50 0.47%
Kok kömürü Enerji 1550.83 1550.83 0.00%
Kok Enerji 2572.50 2516.25 -2.19%
Ürün adı Sektör 08-01 08-31 Değişiklik
Kok Enerji 1956.25 2475.00 26.52%
Akaryakıt Enerji 4611.43 5235.71 13.54%
Metanol Enerji 2797.50 3015.00 7.77%
Dizel yakıt Enerji 7071.76 7558.82 6.89%
DME Enerji 4357.50 4655.00 6.83%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4415.62 4715.00 6.78%
MTBE Enerji 5713.85 6069.17 6.22%
Gaz Enerji 8151.54 8638.46 5.97%
Asfalt Enerji 3394.20 3568.13 5.12%
Kok kömürü Enerji 1497.50 1544.17 3.12%
Buhar kömürü Enerji 610.00 627.00 2.79%