SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 12-13 12-14 Değişiklik
Metanol Enerji 3321.00 3387.00 1.99%
DME Enerji 4567.00 4592.00 0.55%
Kok Enerji 1992.50 1992.50 0.00%
Asfalt Enerji 2840.07 2840.07 0.00%
Akaryakıt Enerji 3850.00 3850.00 0.00%
Gaz Enerji 6821.54 6821.54 0.00%
Dizel yakıt Enerji 7186.18 7186.18 0.00%
Buhar kömürü Enerji 576.00 576.00 0.00%
Kok kömürü Enerji 1343.33 1343.33 0.00%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4780.62 4765.62 -0.31%
MTBE Enerji 5660.71 5632.14 -0.50%
Ürün adı Sektör 12-04 12-08 Değişiklik
Kok Enerji 1767.50 1886.25 6.72%
Metanol Enerji 3135.00 3300.00 5.26%
DME Enerji 4462.00 4584.00 2.73%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4763.75 4807.50 0.92%
Gaz Enerji 6893.08 6893.08 0.00%
Dizel yakıt Enerji 7301.47 7301.47 0.00%
Buhar kömürü Enerji 576.00 576.00 0.00%
Kok kömürü Enerji 1336.67 1336.67 0.00%
Asfalt Enerji 2839.40 2837.40 -0.07%
Akaryakıt Enerji 3920.00 3910.00 -0.26%
MTBE Enerji 5792.86 5757.14 -0.62%
Ürün adı Sektör 11-01 11-30 Değişiklik
Metanol Enerji 2706.00 3125.00 15.48%
Akaryakıt Enerji 3392.00 3910.00 15.27%
Dizel yakıt Enerji 6457.35 7301.47 13.07%
Gaz Enerji 6473.85 6893.08 6.48%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4452.94 4734.38 6.32%
Asfalt Enerji 2682.67 2813.40 4.87%
DME Enerji 4271.11 4469.00 4.63%
MTBE Enerji 5585.71 5792.86 3.71%
Kok Enerji 1692.50 1705.00 0.74%
Buhar kömürü Enerji 581.00 576.00 -0.86%
Kok kömürü Enerji 1416.67 1336.67 -5.65%