SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 10-16 10-17 Değişiklik
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4417.65 4442.35 0.56%
Akaryakıt Enerji 3362.00 3378.00 0.48%
Metanol Enerji 2728.00 2738.00 0.37%
Dizel yakıt Enerji 6281.47 6299.71 0.29%
Asfalt Enerji 2712.67 2712.67 0.00%
Buhar kömürü Enerji 585.00 585.00 0.00%
Kok kömürü Enerji 1432.50 1432.50 0.00%
MTBE Enerji 5585.71 5585.71 0.00%
Gaz Enerji 6489.23 6485.38 -0.06%
DME Enerji 4110.00 4099.09 -0.27%
Kok Enerji 2037.50 2000.00 -1.84%
Ürün adı Sektör 10-09 10-13 Değişiklik
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4173.53 4397.65 5.37%
MTBE Enerji 5432.14 5585.71 2.83%
Dizel yakıt Enerji 6143.53 6272.65 2.10%
DME Enerji 4066.36 4101.82 0.87%
Asfalt Enerji 2696.00 2712.67 0.62%
Akaryakıt Enerji 3356.00 3362.00 0.18%
Buhar kömürü Enerji 586.00 585.00 -0.17%
Gaz Enerji 6510.77 6496.92 -0.21%
Kok kömürü Enerji 1437.50 1432.50 -0.35%
Kok Enerji 2156.25 2125.00 -1.45%
Metanol Enerji 2788.00 2704.00 -3.01%
Ürün adı Sektör 09-01 09-30 Değişiklik
DME Enerji 3710.00 4057.27 9.36%
Kok Enerji 1995.00 2168.75 8.71%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3750.00 4062.94 8.35%
Dizel yakıt Enerji 5604.71 6070.59 8.31%
Kok kömürü Enerji 1365.00 1437.50 5.31%
Gaz Enerji 6157.69 6470.00 5.07%
MTBE Enerji 5220.00 5435.71 4.13%
Metanol Enerji 2688.00 2746.00 2.16%
Akaryakıt Enerji 3300.00 3356.00 1.70%
Buhar kömürü Enerji 579.00 586.00 1.21%
Asfalt Enerji 2892.67 2718.00 -6.04%