SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 02-22 02-23 Değişiklik
Kok Enerji 1627.50 1627.50 0.00%
Asfalt Enerji 2795.65 2795.65 0.00%
Akaryakıt Enerji 3300.00 3300.00 0.00%
Gaz Enerji 6438.46 6438.46 0.00%
Dizel yakıt Enerji 5887.65 5887.65 0.00%
Metanol gaz Enerji 5103.00 5103.00 0.00%
DME Enerji 3680.00 3680.00 0.00%
Buhar kömürü Enerji 587.00 587.00 0.00%
Kok kömürü Enerji 1342.00 1342.00 0.00%
Metanol Enerji 2872.00 2870.00 -0.07%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3894.12 3885.29 -0.23%
Ürün adı Sektör 02-13 02-17 Değişiklik
Metanol Enerji 2776.00 2874.00 3.53%
Asfalt Enerji 2608.00 2694.47 3.32%
Akaryakıt Enerji 3230.00 3270.00 1.24%
Gaz Enerji 6388.46 6419.23 0.48%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3892.94 3900.00 0.18%
Metanol gaz Enerji 5093.00 5088.00 -0.10%
Kok kömürü Enerji 1348.00 1346.00 -0.15%
Buhar kömürü Enerji 588.00 587.00 -0.17%
DME Enerji 3638.12 3629.38 -0.24%
Dizel yakıt Enerji 5956.76 5887.65 -1.16%
Kok Enerji 1767.50 1687.50 -4.53%
Ürün adı Sektör 01-01 01-31 Değişiklik
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3598.24 3674.88 2.13%
Asfalt Enerji 2552.12 2587.41 1.38%
DME Enerji 3660.00 3665.00 0.14%
Buhar kömürü Enerji 593.00 590.00 -0.51%
Kok kömürü Enerji 1360.00 1352.00 -0.59%
Akaryakıt Enerji 3350.00 3325.00 -0.75%
Metanol gaz Enerji 5141.00 5098.00 -0.84%
Gaz Enerji 6802.31 6504.62 -4.38%
Metanol Enerji 2878.00 2720.00 -5.49%
Kok Enerji 1935.00 1811.25 -6.40%
Dizel yakıt Enerji 6495.59 6069.12 -6.57%