SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 12-31 01-01 Değişiklik
Kok Enerji 1935.00 1935.00 0.00%
Metanol Enerji 2878.00 2878.00 0.00%
Asfalt Enerji 2552.12 2552.12 0.00%
Akaryakıt Enerji 3350.00 3350.00 0.00%
Gaz Enerji 6802.31 6802.31 0.00%
Dizel yakıt Enerji 6495.59 6495.59 0.00%
Metanol gaz Enerji 5141.00 5141.00 0.00%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3598.24 3598.24 0.00%
DME Enerji 3660.00 3660.00 0.00%
Buhar kömürü Enerji 593.00 593.00 0.00%
Kok kömürü Enerji 1360.00 1360.00 0.00%
Ürün adı Sektör 01-16 01-20 Değişiklik
Metanol Enerji 2694.00 2726.00 1.19%
Kok kömürü Enerji 1354.00 1358.00 0.30%
Metanol gaz Enerji 5141.00 5151.00 0.19%
Buhar kömürü Enerji 592.00 591.00 -0.17%
Asfalt Enerji 2593.29 2587.41 -0.23%
Akaryakıt Enerji 3365.00 3345.00 -0.59%
Kok Enerji 1856.25 1837.50 -1.01%
DME Enerji 3760.62 3700.00 -1.61%
Gaz Enerji 6686.92 6472.31 -3.21%
Dizel yakıt Enerji 6286.18 6075.00 -3.36%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3846.88 3696.18 -3.92%
Ürün adı Sektör 12-01 12-30 Değişiklik
Akaryakıt Enerji 2590.00 3350.00 29.34%
Asfalt Enerji 1990.06 2552.12 28.24%
Metanol Enerji 2410.00 2878.00 19.42%
Gaz Enerji 5912.86 6745.00 14.07%
DME Enerji 3318.75 3660.00 10.28%
Dizel yakıt Enerji 5915.88 6495.59 9.80%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3424.71 3598.24 5.07%
Metanol gaz Enerji 5021.00 5141.00 2.39%
Kok kömürü Enerji 1330.00 1360.00 2.26%
Buhar kömürü Enerji 599.33 593.00 -1.06%
Kok Enerji 1978.75 1935.00 -2.21%