SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 08-18 08-21 Değişiklik
Asfalt Enerji 2805.33 2852.00 1.66%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3650.59 3654.12 0.10%
Gaz Enerji 6151.54 6156.92 0.09%
Kok Enerji 1896.25 1896.25 0.00%
Metanol Enerji 2376.00 2376.00 0.00%
Akaryakıt Enerji 3330.00 3330.00 0.00%
DME Enerji 3432.50 3432.50 0.00%
Buhar kömürü Enerji 582.00 582.00 0.00%
Kok kömürü Enerji 1362.50 1362.50 0.00%
MTBE Enerji 5216.67 5216.67 0.00%
Dizel yakıt Enerji 5638.24 5600.59 -0.67%
Ürün adı Sektör 08-14 08-18 Değişiklik
Kok Enerji 1816.25 1896.25 4.40%
Akaryakıt Enerji 3280.00 3330.00 1.52%
Metanol Enerji 2342.00 2376.00 1.45%
Kok kömürü Enerji 1347.50 1362.50 1.11%
DME Enerji 3413.75 3432.50 0.55%
Asfalt Enerji 2790.67 2805.33 0.53%
Dizel yakıt Enerji 5611.76 5638.24 0.47%
Gaz Enerji 6128.46 6151.54 0.38%
MTBE Enerji 5203.33 5216.67 0.26%
Buhar kömürü Enerji 583.00 582.00 -0.17%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3726.47 3650.59 -2.04%
Ürün adı Sektör 07-01 07-31 Değişiklik
Asfalt Enerji 2535.88 2764.07 9.00%
Kok Enerji 1601.25 1732.50 8.20%
Dizel yakıt Enerji 5202.06 5390.00 3.61%
Metanol Enerji 2196.00 2260.00 2.91%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3228.82 3320.59 2.84%
Kok kömürü Enerji 1308.00 1322.00 1.07%
Buhar kömürü Enerji 577.00 583.00 1.04%
Akaryakıt Enerji 3150.00 3180.00 0.95%
Metanol gaz Enerji 4905.00 4885.00 -0.41%
Gaz Enerji 5968.46 5943.08 -0.43%
DME Enerji 3376.25 3354.38 -0.65%