SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 04-19 04-20 Değişiklik
DME Enerji 4321.11 4396.67 1.75%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3904.38 3941.88 0.96%
Dizel yakıt Enerji 6321.76 6348.24 0.42%
Akaryakıt Enerji 3925.00 3938.33 0.34%
Buhar kömürü Enerji 569.00 570.00 0.18%
Gaz Enerji 7530.00 7541.54 0.15%
Asfalt Enerji 2935.33 2938.67 0.11%
Kok Enerji 1650.00 1650.00 0.00%
Kok kömürü Enerji 1488.33 1488.33 0.00%
MTBE Enerji 5950.00 5950.00 0.00%
Metanol Enerji 2981.25 2980.00 -0.04%
Ürün adı Sektör 04-16 04-20 Değişiklik
Metanol Enerji 2741.88 2980.00 8.68%
DME Enerji 4244.44 4396.67 3.59%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3862.50 3941.88 2.06%
Dizel yakıt Enerji 6269.41 6348.24 1.26%
Gaz Enerji 7503.08 7541.54 0.51%
Akaryakıt Enerji 3925.00 3938.33 0.34%
Asfalt Enerji 2935.33 2938.67 0.11%
Kok kömürü Enerji 1488.33 1488.33 0.00%
MTBE Enerji 5957.69 5950.00 -0.13%
Kok Enerji 1662.50 1650.00 -0.75%
Buhar kömürü Enerji 602.40 570.00 -5.38%
Ürün adı Sektör 03-01 03-31 Değişiklik
Metanol Enerji 2583.75 2730.00 5.66%
Asfalt Enerji 2853.33 2926.67 2.57%
Dizel yakıt Enerji 6122.35 6167.65 0.74%
DME Enerji 4203.00 4215.56 0.30%
Kok kömürü Enerji 1498.33 1498.33 0.00%
Akaryakıt Enerji 3988.33 3948.33 -1.00%
Gaz Enerji 7655.77 7492.31 -2.14%
MTBE Enerji 6028.57 5785.71 -4.03%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3830.00 3626.25 -5.32%
Kok Enerji 1960.00 1791.25 -8.61%
Buhar kömürü Enerji 706.40 638.40 -9.63%