SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 12-10 12-11 Değişiklik
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4323.33 4456.67 3.08%
Metanol Enerji 2430.00 2478.00 1.98%
Kok Enerji 2053.33 2053.33 0.00%
Akaryakıt Enerji 4632.86 4632.86 0.00%
Buhar kömürü Enerji 621.00 621.00 0.00%
Kok kömürü Enerji 1560.83 1560.83 0.00%
Gaz Enerji 6998.00 6949.33 -0.70%
DME Enerji 3760.00 3733.33 -0.71%
MTBE Enerji 5480.00 5440.00 -0.73%
Asfalt Enerji 3700.33 3667.33 -0.89%
Dizel yakıt Enerji 6231.33 6159.00 -1.16%
Ürün adı Sektör 12-03 12-07 Değişiklik
MTBE Enerji 5010.00 5510.00 9.98%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 3973.33 4323.33 8.81%
DME Enerji 3690.00 3943.33 6.87%
Gaz Enerji 6639.67 7041.83 6.06%
Dizel yakıt Enerji 6138.67 6271.33 2.16%
Metanol Enerji 2354.00 2380.00 1.10%
Kok kömürü Enerji 1563.33 1561.67 -0.11%
Asfalt Enerji 3807.50 3787.75 -0.52%
Buhar kömürü Enerji 633.25 622.50 -1.70%
Akaryakıt Enerji 4797.14 4682.86 -2.38%
Kok Enerji 2136.67 2053.33 -3.90%
Ürün adı Sektör 11-01 11-30 Değişiklik
Kok kömürü Enerji 1562.50 1563.33 0.05%
Buhar kömürü Enerji 644.00 637.25 -1.05%
Asfalt Enerji 4068.87 3991.33 -1.91%
DME Enerji 4717.50 4321.25 -8.40%
Kok Enerji 2453.75 2228.75 -9.17%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4476.88 3931.88 -12.17%
Akaryakıt Enerji 5630.00 4871.43 -13.47%
MTBE Enerji 5930.20 4880.00 -17.71%
Dizel yakıt Enerji 8166.47 6701.76 -17.94%
Gaz Enerji 9181.54 7073.85 -22.96%
Metanol Enerji 3113.75 2387.50 -23.32%