SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 08-16 08-17 Değişiklik
Akaryakıt Enerji 4932.86 5008.57 1.53%
Dizel yakıt Enerji 7429.41 7455.88 0.36%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4641.25 4656.88 0.34%
Kok Enerji 2231.25 2237.50 0.28%
Gaz Enerji 8525.38 8549.23 0.28%
Asfalt Enerji 3439.53 3439.53 0.00%
Kok kömürü Enerji 1530.83 1530.83 0.00%
MTBE Enerji 5881.67 5881.67 0.00%
Buhar kömürü Enerji 629.00 628.00 -0.16%
Metanol Enerji 2988.75 2968.75 -0.67%
DME Enerji 4696.25 4616.25 -1.70%
Ürün adı Sektör 08-13 08-17 Değişiklik
Kok Enerji 2143.75 2237.50 4.37%
Akaryakıt Enerji 4882.86 5008.57 2.57%
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4588.12 4656.88 1.50%
Asfalt Enerji 3413.53 3439.53 0.76%
Gaz Enerji 8504.62 8549.23 0.52%
Buhar kömürü Enerji 627.00 628.00 0.16%
Kok kömürü Enerji 1530.83 1530.83 0.00%
MTBE Enerji 5881.67 5881.67 0.00%
Dizel yakıt Enerji 7465.29 7455.88 -0.13%
Metanol Enerji 3000.00 2968.75 -1.04%
DME Enerji 4810.00 4616.25 -4.03%
Ürün adı Sektör 07-01 07-31 Değişiklik
Sıvılaştırılmış gaz Enerji 4115.00 4412.50 7.23%
Dizel yakıt Enerji 6850.59 7067.06 3.16%
Gaz Enerji 7858.46 8086.15 2.90%
Metanol Enerji 2722.50 2793.75 2.62%
Akaryakıt Enerji 4521.43 4604.29 1.83%
Kok kömürü Enerji 1496.67 1497.50 0.06%
Asfalt Enerji 3392.20 3390.87 -0.04%
DME Enerji 4375.00 4363.75 -0.26%
MTBE Enerji 5753.85 5713.85 -0.70%
Buhar kömürü Enerji 682.00 619.00 -9.24%
Kok Enerji 2243.75 1950.00 -13.09%