SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 01-19 01-20 Değişiklik
Akrilik asit Kimyasal 9350.00 9590.00 2.57%
Anilin Kimyasal 9056.67 9213.33 1.73%
Saf benzen Kimyasal 7970.00 8090.00 1.51%
Üre Kimyasal 1697.40 1706.40 0.53%
Kostik soda Kimyasal 906.36 910.91 0.50%
Stiren Kimyasal 10096.15 10146.15 0.50%
Titanyum dioksit Kimyasal 16635.00 16685.00 0.30%
Kloroform Kimyasal 1540.00 1544.00 0.26%
Tolüen Kimyasal 5666.67 5666.67 0.00%
Ksilen Kimyasal 5590.00 5590.00 0.00%
etilen oksit Kimyasal 9550.00 9550.00 0.00%
Asetik aset Kimyasal 2768.75 2768.75 0.00%
Aseton Kimyasal 7500.00 7500.00 0.00%
Proplen oksit Kimyasal 11520.00 11520.00 0.00%
Ftalik anhidrit Kimyasal 7800.00 7800.00 0.00%
Karpit Kimyasal 2685.00 2685.00 0.00%
Sülfürik asit Kimyasal 346.25 346.25 0.00%
DAP Kimyasal 2568.75 2568.75 0.00%
Soda külü Kimyasal 2085.71 2085.71 0.00%
Maleik anhidrit Kimyasal 8510.00 8510.00 0.00%
DOP Kimyasal 8208.33 8208.33 0.00%
Hidroklorik asit Kimyasal 197.00 197.00 0.00%
Oktanol Kimyasal 7144.44 7144.44 0.00%
PTFE Kimyasal 137800.00 137800.00 0.00%
Melamin Kimyasal 7215.00 7215.00 0.00%
Polisilikon Kimyasal 7338.89 7338.89 0.00%
adipik asit Kimyasal 11257.14 11257.14 0.00%
Fenol Kimyasal 1365.00 1365.00 0.00%
Fosfor Kimyasal 14655.00 14655.00 0.00%
Brom Kimyasal 28791.67 28791.67 0.00%
Aktif kömür Kimyasal 10790.00 10790.00 0.00%
Metabisülfit Kimyasal 2140.00 2140.00 0.00%
potasyum klorür Kimyasal 1949.00 1944.00 -0.26%
Kükürt Kimyasal 808.89 805.56 -0.41%
Glikol Kimyasal 7962.86 7920.00 -0.54%
Ürün adı Sektör 01-16 01-20 Değişiklik
Akrilik asit Kimyasal 9250.00 9590.00 3.68%
Saf benzen Kimyasal 7820.00 8090.00 3.45%
Ftalik anhidrit Kimyasal 7550.00 7800.00 3.31%
Aseton Kimyasal 7338.89 7500.00 2.20%
Anilin Kimyasal 9023.33 9213.33 2.11%
Melamin Kimyasal 7100.00 7215.00 1.62%
Titanyum dioksit Kimyasal 16490.00 16685.00 1.18%
Stiren Kimyasal 10042.31 10146.15 1.03%
Tolüen Kimyasal 5618.67 5666.67 0.85%
DOP Kimyasal 8141.67 8208.33 0.82%
Kostik soda Kimyasal 904.55 910.91 0.70%
Soda külü Kimyasal 2071.43 2085.71 0.69%
Glikol Kimyasal 7871.43 7920.00 0.62%
Ksilen Kimyasal 5556.67 5590.00 0.60%
Polisilikon Kimyasal 7300.00 7338.89 0.53%
Proplen oksit Kimyasal 11460.00 11520.00 0.52%
Hidroklorik asit Kimyasal 196.00 197.00 0.51%
Üre Kimyasal 1698.40 1706.40 0.47%
Sülfürik asit Kimyasal 345.00 346.25 0.36%
Maleik anhidrit Kimyasal 8480.00 8510.00 0.35%
Kloroform Kimyasal 1540.00 1544.00 0.26%
DAP Kimyasal 2562.50 2568.75 0.24%
Karpit Kimyasal 2683.00 2685.00 0.07%
etilen oksit Kimyasal 9550.00 9550.00 0.00%
Oktanol Kimyasal 7144.44 7144.44 0.00%
PTFE Kimyasal 137800.00 137800.00 0.00%
adipik asit Kimyasal 11257.14 11257.14 0.00%
Fenol Kimyasal 1365.00 1365.00 0.00%
Aktif kömür Kimyasal 10800.00 10790.00 -0.09%
Brom Kimyasal 28833.33 28791.67 -0.14%
Metabisülfit Kimyasal 2145.00 2140.00 -0.23%
potasyum klorür Kimyasal 1949.00 1944.00 -0.26%
Fosfor Kimyasal 14705.00 14655.00 -0.34%
Kükürt Kimyasal 813.33 805.56 -0.96%
Asetik aset Kimyasal 2831.25 2768.75 -2.21%
Ürün adı Sektör 12-01 12-30 Değişiklik
adipik asit Kimyasal 8900.00 11285.71 26.81%
Metabisülfit Kimyasal 1750.00 2135.00 22.00%
Glikol Kimyasal 6396.43 7652.14 19.63%
Soda külü Kimyasal 1731.11 2031.25 17.34%
Saf benzen Kimyasal 6405.00 7430.00 16.00%
Aseton Kimyasal 6438.89 7305.56 13.46%
Maleik anhidrit Kimyasal 7750.00 8620.00 11.23%
Üre Kimyasal 1518.40 1665.40 9.68%
Anilin Kimyasal 8096.67 8808.33 8.79%
Asetik aset Kimyasal 2787.50 3005.00 7.80%
Oktanol Kimyasal 5911.11 6366.67 7.71%
Titanyum dioksit Kimyasal 14835.00 15970.00 7.65%
Fenol Kimyasal 1205.00 1295.00 7.47%
Brom Kimyasal 27000.00 28666.67 6.17%
Kloroform Kimyasal 1580.00 1666.00 5.44%
Kükürt Kimyasal 776.67 818.89 5.44%
etilen oksit Kimyasal 8725.00 9185.00 5.27%
Ftalik anhidrit Kimyasal 6900.00 7233.33 4.83%
Kostik soda Kimyasal 864.55 903.64 4.52%
Melamin Kimyasal 7105.00 7410.00 4.29%
PTFE Kimyasal 132000.00 136833.33 3.66%
Tolüen Kimyasal 5336.00 5489.33 2.87%
Hidroklorik asit Kimyasal 194.00 197.00 1.55%
Fosfor Kimyasal 14420.00 14640.00 1.53%
Sülfürik asit Kimyasal 328.89 333.75 1.48%
Karpit Kimyasal 2625.00 2651.00 0.99%
potasyum klorür Kimyasal 1926.00 1940.00 0.73%
Aktif kömür Kimyasal 10780.00 10800.00 0.19%
Ksilen Kimyasal 5227.50 5225.00 -0.05%
Proplen oksit Kimyasal 10628.57 10600.00 -0.27%
DOP Kimyasal 8491.67 8383.33 -1.28%
Stiren Kimyasal 9919.23 9738.46 -1.82%
DAP Kimyasal 2647.50 2556.25 -3.45%
Polisilikon Kimyasal 8533.33 7744.44 -9.24%