SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 07-12 07-13 Değişiklik
Stiren Kimyasal 11145.83 11287.50 1.27%
Tolüen Kimyasal 6092.50 6141.25 0.80%
Ksilen Kimyasal 6335.38 6354.62 0.30%
Saf benzen Kimyasal 6330.00 6330.00 0.00%
Titanyum dioksit Kimyasal 17611.11 17611.11 0.00%
etilen oksit Kimyasal 9668.18 9668.18 0.00%
Aseton Kimyasal 4600.00 4600.00 0.00%
Proplen oksit Kimyasal 11733.33 11733.33 0.00%
Ftalik anhidrit Kimyasal 9122.22 9122.22 0.00%
Kükürt Kimyasal 1080.00 1080.00 0.00%
Karpit Kimyasal 2912.22 2912.22 0.00%
Glikol Kimyasal 7151.11 7151.11 0.00%
Sülfürik asit Kimyasal 462.50 462.50 0.00%
DAP Kimyasal 2559.29 2559.29 0.00%
Üre Kimyasal 1991.43 1991.43 0.00%
Kostik soda Kimyasal 996.67 996.67 0.00%
Soda külü Kimyasal 1978.57 1978.57 0.00%
Maleik anhidrit Kimyasal 8216.67 8216.67 0.00%
DOP Kimyasal 8775.00 8775.00 0.00%
Hidroklorik asit Kimyasal 182.50 182.50 0.00%
Oktanol Kimyasal 11333.33 11333.33 0.00%
PTFE Kimyasal 111000.00 111000.00 0.00%
Anilin Kimyasal 8975.00 8975.00 0.00%
Melamin Kimyasal 8590.00 8590.00 0.00%
Polisilikon Kimyasal 7037.50 7037.50 0.00%
adipik asit Kimyasal 9466.67 9466.67 0.00%
potasyum klorür Kimyasal 2216.67 2216.67 0.00%
Fenol Kimyasal 1525.00 1525.00 0.00%
Kloroform Kimyasal 3454.00 3454.00 0.00%
Fosfor Kimyasal 14557.14 14557.14 0.00%
Brom Kimyasal 28142.86 28142.86 0.00%
Akrilik asit Kimyasal 8700.00 8700.00 0.00%
Metabisülfit Kimyasal 2085.00 2085.00 0.00%
Aktif kömür Kimyasal 12162.50 12150.00 -0.10%
Asetik aset Kimyasal 4550.00 4466.67 -1.83%
Ürün adı Sektör 07-09 07-13 Değişiklik
Ksilen Kimyasal 6183.85 6354.62 2.76%
Proplen oksit Kimyasal 11433.33 11733.33 2.62%
Stiren Kimyasal 11012.50 11287.50 2.50%
Tolüen Kimyasal 6035.00 6141.25 1.76%
Kloroform Kimyasal 3398.00 3454.00 1.65%
PTFE Kimyasal 110000.00 111000.00 0.91%
adipik asit Kimyasal 9414.29 9466.67 0.56%
Kükürt Kimyasal 1075.56 1080.00 0.41%
Saf benzen Kimyasal 6315.00 6330.00 0.24%
Karpit Kimyasal 2906.67 2912.22 0.19%
Kostik soda Kimyasal 995.56 996.67 0.11%
Titanyum dioksit Kimyasal 17611.11 17611.11 0.00%
etilen oksit Kimyasal 9668.18 9668.18 0.00%
Aseton Kimyasal 4600.00 4600.00 0.00%
Ftalik anhidrit Kimyasal 9122.22 9122.22 0.00%
Glikol Kimyasal 7151.11 7151.11 0.00%
Sülfürik asit Kimyasal 462.50 462.50 0.00%
DAP Kimyasal 2559.29 2559.29 0.00%
Üre Kimyasal 1991.43 1991.43 0.00%
Maleik anhidrit Kimyasal 8216.67 8216.67 0.00%
Hidroklorik asit Kimyasal 182.50 182.50 0.00%
Oktanol Kimyasal 11333.33 11333.33 0.00%
Anilin Kimyasal 8975.00 8975.00 0.00%
Melamin Kimyasal 8590.00 8590.00 0.00%
Polisilikon Kimyasal 7037.50 7037.50 0.00%
potasyum klorür Kimyasal 2216.67 2216.67 0.00%
Fosfor Kimyasal 14557.14 14557.14 0.00%
Brom Kimyasal 28142.86 28142.86 0.00%
Akrilik asit Kimyasal 8700.00 8700.00 0.00%
DOP Kimyasal 8791.67 8775.00 -0.19%
Aktif kömür Kimyasal 12200.00 12150.00 -0.41%
Metabisülfit Kimyasal 2095.00 2085.00 -0.48%
Soda külü Kimyasal 2028.57 1978.57 -2.46%
Fenol Kimyasal 1566.67 1525.00 -2.66%
Asetik aset Kimyasal 4750.00 4466.67 -5.96%
Ürün adı Sektör 06-01 06-30 Değişiklik
Oktanol Kimyasal 9408.33 11066.67 17.63%
Sülfürik asit Kimyasal 430.00 450.00 4.65%
Akrilik asit Kimyasal 8480.00 8700.00 2.59%
Brom Kimyasal 27576.92 28107.14 1.92%
adipik asit Kimyasal 9214.29 9371.43 1.71%
Soda külü Kimyasal 2064.29 2097.14 1.59%
Proplen oksit Kimyasal 11233.33 11338.89 0.94%
potasyum klorür Kimyasal 2200.00 2216.67 0.76%
Üre Kimyasal 1986.67 2000.00 0.67%
DAP Kimyasal 2559.29 2559.29 0.00%
Aktif kömür Kimyasal 12200.00 12187.50 -0.10%
Fosfor Kimyasal 14600.00 14557.14 -0.29%
Titanyum dioksit Kimyasal 17611.11 17533.33 -0.44%
Karpit Kimyasal 2916.67 2903.33 -0.46%
Metabisülfit Kimyasal 2170.00 2131.00 -1.80%
Glikol Kimyasal 7160.00 7028.89 -1.83%
Fenol Kimyasal 1600.00 1566.67 -2.08%
DOP Kimyasal 9083.33 8858.33 -2.48%
Hidroklorik asit Kimyasal 197.50 192.50 -2.53%
Ftalik anhidrit Kimyasal 9655.56 9388.89 -2.76%
Saf benzen Kimyasal 6445.00 6230.00 -3.34%
Kostik soda Kimyasal 1040.00 1001.11 -3.74%
Kükürt Kimyasal 1122.22 1075.56 -4.16%
Tolüen Kimyasal 6298.12 6017.33 -4.46%
Ksilen Kimyasal 6438.33 6145.00 -4.56%
Melamin Kimyasal 9115.00 8590.00 -5.76%
Polisilikon Kimyasal 7506.25 7056.25 -6.00%
Asetik aset Kimyasal 5461.67 5116.67 -6.32%
Maleik anhidrit Kimyasal 8833.33 8216.67 -6.98%
Kloroform Kimyasal 3194.00 2952.00 -7.58%
PTFE Kimyasal 122600.00 110000.00 -10.28%
etilen oksit Kimyasal 10786.36 9668.18 -10.37%
Stiren Kimyasal 12387.50 11062.50 -10.70%
Aseton Kimyasal 5285.71 4600.00 -12.97%
Anilin Kimyasal 9925.00 8150.00 -17.88%