SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 04-20 04-21 Değişiklik
Glikol Kimyasal 5971.43 6017.86 0.78%
Maleik anhidrit Kimyasal 8410.00 8460.00 0.59%
Titanyum dioksit Kimyasal 18980.00 19030.00 0.26%
Ksilen Kimyasal 5870.77 5870.77 0.00%
etilen oksit Kimyasal 9422.73 9422.73 0.00%
Asetik aset Kimyasal 2681.25 2681.25 0.00%
Ftalik anhidrit Kimyasal 7222.22 7222.22 0.00%
Kükürt Kimyasal 842.22 842.22 0.00%
Karpit Kimyasal 2609.00 2609.00 0.00%
Sülfürik asit Kimyasal 368.75 368.75 0.00%
DAP Kimyasal 2550.00 2550.00 0.00%
Kostik soda Kimyasal 1002.73 1002.73 0.00%
Soda külü Kimyasal 1657.14 1657.14 0.00%
DOP Kimyasal 7975.00 7975.00 0.00%
Hidroklorik asit Kimyasal 199.00 199.00 0.00%
Oktanol Kimyasal 9118.18 9118.18 0.00%
PTFE Kimyasal 112700.00 112700.00 0.00%
Anilin Kimyasal 9978.57 9978.57 0.00%
Melamin Kimyasal 6990.00 6990.00 0.00%
adipik asit Kimyasal 11642.86 11642.86 0.00%
potasyum klorür Kimyasal 1927.00 1927.00 0.00%
Fenol Kimyasal 1465.00 1465.00 0.00%
Kloroform Kimyasal 2082.00 2082.00 0.00%
Fosfor Kimyasal 15240.00 15240.00 0.00%
Brom Kimyasal 28816.67 28816.67 0.00%
Akrilik asit Kimyasal 8790.00 8790.00 0.00%
Aktif kömür Kimyasal 10710.00 10710.00 0.00%
Metabisülfit Kimyasal 2005.56 2005.56 0.00%
Proplen oksit Kimyasal 9657.14 9642.86 -0.15%
Polisilikon Kimyasal 6711.11 6683.33 -0.41%
Stiren Kimyasal 9288.46 9234.62 -0.58%
Üre Kimyasal 1562.89 1552.89 -0.64%
Saf benzen Kimyasal 6620.00 6570.00 -0.76%
Tolüen Kimyasal 5604.67 5518.00 -1.55%
Aseton Kimyasal 6400.00 6050.00 -5.47%
Ürün adı Sektör 04-17 04-21 Değişiklik
Titanyum dioksit Kimyasal 18805.00 19030.00 1.20%
Oktanol Kimyasal 9036.36 9118.18 0.91%
Maleik anhidrit Kimyasal 8390.00 8460.00 0.83%
Ksilen Kimyasal 5824.17 5870.77 0.80%
Kostik soda Kimyasal 998.18 1002.73 0.46%
DOP Kimyasal 7958.33 7975.00 0.21%
Anilin Kimyasal 9964.29 9978.57 0.14%
etilen oksit Kimyasal 9422.73 9422.73 0.00%
Ftalik anhidrit Kimyasal 7222.22 7222.22 0.00%
Karpit Kimyasal 2609.00 2609.00 0.00%
Sülfürik asit Kimyasal 368.75 368.75 0.00%
DAP Kimyasal 2550.00 2550.00 0.00%
potasyum klorür Kimyasal 1927.00 1927.00 0.00%
Fenol Kimyasal 1465.00 1465.00 0.00%
Kloroform Kimyasal 2082.00 2082.00 0.00%
Brom Kimyasal 28816.67 28816.67 0.00%
Aktif kömür Kimyasal 10710.00 10710.00 0.00%
Fosfor Kimyasal 15250.00 15240.00 -0.07%
Melamin Kimyasal 7000.00 6990.00 -0.14%
PTFE Kimyasal 112900.00 112700.00 -0.18%
Kükürt Kimyasal 845.56 842.22 -0.40%
Metabisülfit Kimyasal 2016.67 2005.56 -0.55%
Asetik aset Kimyasal 2700.00 2681.25 -0.69%
Akrilik asit Kimyasal 8870.00 8790.00 -0.90%
Polisilikon Kimyasal 6744.44 6683.33 -0.91%
Hidroklorik asit Kimyasal 201.00 199.00 -1.00%
adipik asit Kimyasal 11800.00 11642.86 -1.33%
Soda külü Kimyasal 1685.71 1657.14 -1.69%
Üre Kimyasal 1582.89 1552.89 -1.90%
Glikol Kimyasal 6168.57 6017.86 -2.44%
Tolüen Kimyasal 5699.33 5518.00 -3.18%
Saf benzen Kimyasal 6865.00 6570.00 -4.30%
Stiren Kimyasal 9669.23 9234.62 -4.49%
Proplen oksit Kimyasal 10228.57 9642.86 -5.73%
Aseton Kimyasal 6433.33 6050.00 -5.96%
Ürün adı Sektör 03-01 03-31 Değişiklik
Kloroform Kimyasal 1682.00 2092.00 24.38%
Proplen oksit Kimyasal 9685.71 10385.71 7.23%
Titanyum dioksit Kimyasal 17175.00 18235.00 6.17%
Kostik soda Kimyasal 944.55 987.27 4.52%
Oktanol Kimyasal 8455.56 8766.67 3.68%
Fenol Kimyasal 1388.00 1433.00 3.24%
Sülfürik asit Kimyasal 362.50 371.25 2.41%
Kükürt Kimyasal 838.89 851.11 1.46%
adipik asit Kimyasal 11914.29 12057.14 1.20%
Fosfor Kimyasal 14600.00 14690.00 0.62%
Brom Kimyasal 28625.00 28691.67 0.23%
potasyum klorür Kimyasal 1930.00 1934.00 0.21%
Ksilen Kimyasal 5817.50 5815.83 -0.03%
Aktif kömür Kimyasal 10760.00 10740.00 -0.19%
Hidroklorik asit Kimyasal 205.50 203.50 -0.97%
DAP Kimyasal 2587.50 2550.00 -1.45%
Karpit Kimyasal 2650.00 2610.00 -1.51%
Üre Kimyasal 1695.40 1647.40 -2.83%
Metabisülfit Kimyasal 2116.67 2033.33 -3.94%
Melamin Kimyasal 7790.00 7375.00 -5.33%
Asetik aset Kimyasal 2950.00 2775.00 -5.93%
Tolüen Kimyasal 5780.00 5428.67 -6.08%
Soda külü Kimyasal 2028.57 1900.00 -6.34%
DOP Kimyasal 8625.00 8075.00 -6.38%
PTFE Kimyasal 139400.00 129800.00 -6.89%
Anilin Kimyasal 9467.14 8742.86 -7.65%
Polisilikon Kimyasal 7683.33 7066.67 -8.03%
Maleik anhidrit Kimyasal 9180.00 8350.00 -9.04%
Aseton Kimyasal 7955.56 7150.00 -10.13%
Ftalik anhidrit Kimyasal 8044.44 7222.22 -10.22%
Akrilik asit Kimyasal 10260.00 9120.00 -11.11%
Glikol Kimyasal 7450.00 6491.43 -12.87%
Stiren Kimyasal 10734.62 9346.15 -12.93%
etilen oksit Kimyasal 11040.91 9422.73 -14.66%
Saf benzen Kimyasal 8215.00 6300.00 -23.31%