SunSirs--Çin Ticaret Veri Grubu

Ürün adı Sektör 10-19 10-20 Değişiklik
Anilin Kimyasal 11103.33 11253.33 1.35%
Brom Kimyasal 29090.91 29454.55 1.25%
Oktanol Kimyasal 13136.36 13227.27 0.69%
PTFE Kimyasal 148200.00 149000.00 0.54%
Üre Kimyasal 1720.00 1726.00 0.35%
Titanyum dioksit Kimyasal 17933.33 17961.11 0.15%
Glikol Kimyasal 7396.15 7403.85 0.10%
Ksilen Kimyasal 5404.62 5408.46 0.07%
Saf benzen Kimyasal 6180.00 6180.00 0.00%
etilen oksit Kimyasal 9759.09 9759.09 0.00%
Asetik aset Kimyasal 3757.14 3757.14 0.00%
Aseton Kimyasal 5855.56 5855.56 0.00%
Proplen oksit Kimyasal 11890.00 11890.00 0.00%
Ftalik anhidrit Kimyasal 7887.50 7887.50 0.00%
Kükürt Kimyasal 1082.22 1082.22 0.00%
Karpit Kimyasal 3162.22 3162.22 0.00%
Sülfürik asit Kimyasal 358.57 358.57 0.00%
DAP Kimyasal 2502.00 2502.00 0.00%
Kostik soda Kimyasal 1304.44 1304.44 0.00%
Soda külü Kimyasal 2266.67 2266.67 0.00%
Maleik anhidrit Kimyasal 9000.00 9000.00 0.00%
Hidroklorik asit Kimyasal 122.50 122.50 0.00%
adipik asit Kimyasal 10308.33 10308.33 0.00%
potasyum klorür Kimyasal 1896.67 1896.67 0.00%
Fenol Kimyasal 1421.43 1421.43 0.00%
Kloroform Kimyasal 2005.00 2005.00 0.00%
Fosfor Kimyasal 16530.00 16530.00 0.00%
Akrilik asit Kimyasal 8860.00 8860.00 0.00%
Aktif kömür Kimyasal 10756.25 10756.25 0.00%
Metabisülfit Kimyasal 2320.00 2320.00 0.00%
DOP Kimyasal 8541.67 8533.33 -0.10%
Tolüen Kimyasal 5359.33 5353.33 -0.11%
Stiren Kimyasal 9861.54 9846.15 -0.16%
Polisilikon Kimyasal 6577.78 6566.67 -0.17%
Melamin Kimyasal 8345.00 8255.00 -1.08%
Ürün adı Sektör 10-16 10-20 Değişiklik
Kükürt Kimyasal 995.56 1082.22 8.70%
Anilin Kimyasal 10511.43 11253.33 7.06%
Kostik soda Kimyasal 1241.11 1304.44 5.10%
Kloroform Kimyasal 1942.50 2005.00 3.22%
Oktanol Kimyasal 12818.18 13227.27 3.19%
Üre Kimyasal 1683.00 1726.00 2.55%
Proplen oksit Kimyasal 11640.00 11890.00 2.15%
Sülfürik asit Kimyasal 352.86 358.57 1.62%
PTFE Kimyasal 147600.00 149000.00 0.95%
Stiren Kimyasal 9753.85 9846.15 0.95%
DAP Kimyasal 2482.00 2502.00 0.81%
Glikol Kimyasal 7353.85 7403.85 0.68%
Titanyum dioksit Kimyasal 17844.44 17961.11 0.65%
Brom Kimyasal 29272.73 29454.55 0.62%
Ksilen Kimyasal 5381.54 5408.46 0.50%
Metabisülfit Kimyasal 2310.00 2320.00 0.43%
Karpit Kimyasal 3156.67 3162.22 0.18%
Saf benzen Kimyasal 6180.00 6180.00 0.00%
etilen oksit Kimyasal 9759.09 9759.09 0.00%
Asetik aset Kimyasal 3757.14 3757.14 0.00%
Ftalik anhidrit Kimyasal 7887.50 7887.50 0.00%
Soda külü Kimyasal 2266.67 2266.67 0.00%
Maleik anhidrit Kimyasal 9000.00 9000.00 0.00%
potasyum klorür Kimyasal 1896.67 1896.67 0.00%
Fenol Kimyasal 1421.43 1421.43 0.00%
Fosfor Kimyasal 16530.00 16530.00 0.00%
Aktif kömür Kimyasal 10756.25 10756.25 0.00%
Aseton Kimyasal 5861.11 5855.56 -0.09%
Tolüen Kimyasal 5372.67 5353.33 -0.36%
Akrilik asit Kimyasal 8920.00 8860.00 -0.67%
Polisilikon Kimyasal 6616.67 6566.67 -0.76%
Hidroklorik asit Kimyasal 123.75 122.50 -1.01%
adipik asit Kimyasal 10425.00 10308.33 -1.12%
DOP Kimyasal 8666.67 8533.33 -1.54%
Melamin Kimyasal 8440.00 8255.00 -2.19%
Ürün adı Sektör 09-01 09-30 Değişiklik
Oktanol Kimyasal 7854.55 11436.36 45.60%
Soda külü Kimyasal 1716.67 2185.00 27.28%
Asetik aset Kimyasal 2907.14 3385.71 16.46%
Metabisülfit Kimyasal 1967.00 2285.00 16.17%
Anilin Kimyasal 8978.57 10131.43 12.84%
Kloroform Kimyasal 2025.00 2262.50 11.73%
Kostik soda Kimyasal 1012.22 1124.44 11.09%
Karpit Kimyasal 2690.00 2944.44 9.46%
Üre Kimyasal 1544.00 1679.00 8.74%
Kükürt Kimyasal 858.33 925.56 7.83%
adipik asit Kimyasal 9450.00 10133.33 7.23%
Ftalik anhidrit Kimyasal 7375.00 7887.50 6.95%
Maleik anhidrit Kimyasal 8485.71 9028.57 6.40%
Fosfor Kimyasal 15433.33 16366.67 6.05%
Stiren Kimyasal 10884.62 11484.62 5.51%
Akrilik asit Kimyasal 9250.00 9666.67 4.50%
Tolüen Kimyasal 5223.33 5452.67 4.39%
Sülfürik asit Kimyasal 321.43 334.29 4.00%
Fenol Kimyasal 1350.00 1400.00 3.70%
PTFE Kimyasal 141800.00 146400.00 3.24%
Ksilen Kimyasal 5355.38 5481.54 2.36%
Titanyum dioksit Kimyasal 17361.11 17700.00 1.95%
Aseton Kimyasal 5783.33 5861.11 1.34%
etilen oksit Kimyasal 9695.45 9759.09 0.66%
Polisilikon Kimyasal 6644.44 6672.22 0.42%
Aktif kömür Kimyasal 10706.25 10731.25 0.23%
potasyum klorür Kimyasal 1896.67 1896.67 0.00%
DAP Kimyasal 2470.00 2462.00 -0.32%
DOP Kimyasal 8908.33 8875.00 -0.37%
Melamin Kimyasal 8695.00 8640.00 -0.63%
Brom Kimyasal 30181.82 29954.55 -0.75%
Saf benzen Kimyasal 6380.00 6320.00 -0.94%
Glikol Kimyasal 7555.71 7440.77 -1.52%
Hidroklorik asit Kimyasal 140.00 127.50 -8.93%
Proplen oksit Kimyasal 12580.00 10430.00 -17.09%